Selecteer pagina

Interactieve kennismaking met diepe hersenstimulatie

Interactieve kennismaking met diepe hersenstimulatie

Jaarlijks plaatsen onze artsen bij zo’n 50 mensen elektrodes in het brein voor diepe hersenstimulatie (DBS), meestal ter behandeling van de ziekte van Parkinson. DBS behandelt vaak met succes de symptomen, maar kent ook risico’s: het is dus belangrijk dat patiënten een geïnformeerde, weloverwogen beslissing kunnen maken. Een interactieve rondleiding in het Leuvense Health House wil hen daarbij helpen.

Stadsgevoel op de campus

In de loop van november start de nieuwe wayfinding op campus Gasthuisberg. Waar we tot nu toe kleurenpijlen volgden om de weg te vinden, zullen we dat in de
toekomst doen zoals in een stad, via straten en poorten. Operationeel directeur Wim Tambeur vertelt hoe dit kadert in de toekomstvisie van de Health Sciences campus Gasthuisberg.

Herinrichting ring Zuid

Het zal je niet ontgaan zijn: er zijn opnieuw wegenwerken op de ring rond campus Gasthuisberg. Tussen 2010 en 2019 werd er al met tussenpozen aan de ring gewerkt. Met als resultaat een vlottere en veiligere verbinding tussen onze campus en de invalswegen ernaartoe, namelijk de E314, de Leuvense ring en de route vanuit Leuven centrum. De huidige fase vormt het sluitstuk van de werken en hertekent de toegang tot het ziekenhuis zelf.

Het cijfer: 96,9%

Zoveel procent van de resultaten van de recente klinische studies van UZ Leuven en KU Leuven werden tijdig gepubliceerd in het verplichte Europese register.

@uzleuven

Tag in je foto dan @uzleuven.be of vermeld #uzleuven.facebooktwitterlinkedininstagram

Een boeiend opleidingsjaar

Heb je het nieuwe opleidingsaanbod al uitgeplozen? Ook jij vindt vast een opleiding die jou boeit.

Zelf patiënt? Deel je feedback

Naast medewerker, ben je misschien ook wel patiënt of naaste van een patiënt (geweest) in UZ Leuven. Vanaf nu kan je je zorgervaringen delen via een nieuwe feedbacktool op intranet. Zo kunnen we van elkaar leren en onze zorg blijven verbeteren.

100% circulaire dienstfietsen

In het voorjaar nam UZ Leuven 25 nieuwe dienstfietsen in gebruik. Al mag je ‘nieuw’ met een korrel zout nemen: het gaat om tweedehandsfietsen die een complete make-over kregen.

Draag zorg voor je patiënt, je team en jezelf: laat je vaccineren tegen griep

Als ziekenhuismedewerker doe je er goed aan om je te laten vaccineren tegen griep. Je loopt minder risico om zelf griep te krijgen, en de kans is ook kleiner dat je anderen besmet. Bovendien werk je met een risicogroep die een grotere kans heeft op griepcomplicaties. Door gevaccineerd naar het werk te gaan, bied je hun de beste bescherming.

De werkplek: dagziekenhuis chirurgie A

Verpleegkundige Chantale Minnen leidt je rond op dagziekenhuis chirurgie A.In dagziekenhuis chirurgie A – het vroegere CDC – vinden op één dag 70 tot 100 ingrepen plaats van 21 verschillende disciplines. Dat gebeurt in 12 operatiezalen waar geplande ingrepen...

De aflossing

De aflossing is een estafetteloop: kinesitherapeute Ann Spriet neemt het stokje aan en speelt de vragen daarna door aan een collega.

Naar een rookvrij ziekenhuis

UZ Leuven gaat een stap verder in het rookbeleid. Het ziekenhuis zal stelselmatig meer rookvrije zones invoeren over de hele campus. Dankzij de nodige signalisatie zal iedereen er van een rookvrije én peukvrije parking, bank of groenzone kunnen genieten.

De ziekenhuispolitie, jouw vriend

Politie-inspecteurs Bart De Jaeghere en Lieve Hoet zijn specifiek toegewezen aan de Leuvense ziekenhuizen. Door de voorbije coronajaren heb je onze ziekenhuisinspecteurs misschien nog niet echt ontmoet. Hoog tijd dus om kennis te maken.

Medisch voorschrift gaat digitaal

Sinds 2021 krijgt de patiënt zijn medicatievoorschrift niet langer standaard op papier mee naar huis, maar wordt het rechtstreeks aan zijn eID gekoppeld. Wat zijn de voordelen van die digitalisering? En waar moet je als voorschrijver op letten?

Neem deel aan de inter­professionele adviesraad

UZ Leuven start met een interprofessionele adviesraad voor verpleegkundigen en Allied Health Professionals (AHP). Zo wil het ziekenhuis de directe dialoog en samenspraak tussen zorgmedewerkers en het management structureel versterken. Heb jij interesse om deze adviesraad te vervoegen? Schrijf je dan in via het online formulier.

Een halve eeuw innovatie en samenwerking in het mekka van de kinderorthopedie

Al 51 jaar geleden vond de eerste raadpleging kinderorthopedie plaats in UZ Leuven. Dat werd op 21 mei gevierd met een symposium, dat volledig in het teken stond van innovatie en samenwerking. Professor Anja Van Campenhout, kinderorthopedist en revalidatiearts, vertelt over deze twee belangrijke pijlers van de afgelopen halve eeuw