Selecteer Pagina

Omschakeling naar IDDSI: klare taal voor mensen met slikproblemen

Omschakeling naar IDDSI: klare taal voor mensen met slikproblemen

Sinds juni 2023 gebruikt UZ Leuven IDDSI – International Dysphagia Diet Standardisation Initiative – om ervoor te zorgen dat patiënten met slikproblemen drank en voeding met de juiste consistentie krijgen. Een unieke samenwerking tussen diëtisten, logopedisten, keukenmedewerkers en logistieke medewerkers van verschillende afdelingen.

Aan de slag met 9 thema’s voor een beter UZ Leuven

Samen grenzen verleggen is het project waarmee we met z’n allen de komende drie jaar gaan bouwen aan een beter UZ Leuven. Dat doen we aan de hand van negen belangrijke ziekenhuisbrede thema’s. Die gaan over hoe jij je voelt als medewerker in onze organisatie en hoe jij je werk kan doen, maar ook over hoe patiënten onze zorg ervaren.

Het nieuwe beddenplan krijgt verder vorm

In maart is gestart met een nieuw beddenplan. Dat wil de hospitalisatiecapaciteit verhogen zodat we zorg kunnen verlenen aan patiënten die zich bij ons aandienen. Maar even belangrijk is dat het inspeelt op een nieuwe trend, waarbij de zorg meer en meer ambulant verloopt. Daarop focussen de twee nieuwste ontwikkelingen: de verhuis en uitbreiding op 31 juli van het eennachtverblijf en de start op 7 augustus van het dagziekenhuis C, dat patiënten voorbereidt en nazorg biedt bij een ingreep.

De aflossing

De aflossing is een estafetteloop: Kris Kerckhofs, stafmedewerkster ontwikkeling en opleiding, neemt het stokje aan en speelt de vragen daarna door aan een collega.

Toon je kunst: tentoonstelling voor medewerkers

UZ Leuven geeft met de tentoonstellingen in de wandelgangen al bijna 50 jaar een forum aan artiesten uit heel Vlaanderen. Maar ook in eigen huis zit zeker heel wat artistiek talent.

Proficiat aan de jubilarissen 2023: 25 jaar dienst

Heb jij op je dienst een jubilaris rondlopen die je vergeten bent te feliciteren? Je komt het hier te weten. Dit zijn enkele getuigenissen en alle namen van onze gevierde collega's.

Alles over een gift aan UZ Leuven

Wat zijn de mogelijkheden om UZ Leuven te steunen? Via welke kanalen kunnen patiënten en sympathisanten van UZ Leuven een gift doen? Misschien krijg je wel eens te maken met dergelijke vragen van patiënten of naasten. Hoe kan je kandidaat-schenkers dan de correcte info bezorgen?

Dit is de dag van Katrijn Maes

Katrijn Maes is afdelingshoofd bouw en buitencampussen bij de technische dienst. Ze is niet alleen verantwoordelijk voor de bouwkundige component van het gebouwenbeheer van UZ Leuven, maar ook voor de buitencampussen Pellenberg en Sint-Rafaël.

Recyclage in UZ Leuven

Een ziekenhuis zo groot als UZ Leuven produceert veel afval. Daarom werkt de dienst preventie en milieu voortdurend aan milieuvriendelijke alternatieven. Diensthoofd Herman Devriese doet enkele groene initiatieven uit de doeken.

Schakel de rookstopraad­pleging in

Krijg je als zorgverlener te maken met patiënten die willen stoppen met roken of die net gestopt zijn en ondersteuning kunnen gebruiken?

Het cijfer: 12 tot 13 procent

Zo veel bedraagt het gemiddelde risico op borstkanker bij vrouwen in België. Dat betekent dat 1 op de 8 vrouwen in de loop van haar leven borstkanker krijgt – jaarlijks zijn dat meer dan 10.000 vrouwen.